BİLGİ BANKASI

Tapu Öncesi Gerekli Evraklar

Tapu devretme, mülk sahibinin değiştiğini kayıtlara geçirmek için yapılmaktadır. Alıcı ve satıcı ya da vekilleri, tapu devir işlemlerinde hazır bulunarak işlemi tamamlar. Böylece ev satışı resmi olarak tamamlanmış olur.

Gayrimenkul satışı sonrasında tapu devir teslim işlemi için Tapu Müdürlüğünün resmi web sitesinde tapu randevu kaydı oluşturmak gerekir. Bu randevu için Alo 181 numaralı hattı da arayabilirsiniz. Ancak randevusuz bir şekilde tapu devir işlemlerini tamamlamak mümkün değildir.

Tapu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu devir teslim için satıcıdan bazı belgeler istenir. Gayrimenkul sahibinden istenen tapu devir teslim belgeleri (2021) şunlardır:

 • Tapunun aslı veya fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (TC kimlik numarası görünmeli)
 • İlgili belediyeden alınmış gayrimenkulün emlak değerini yani rayiç bedeli belirten belge
 • Tapu işlemlerini başkası -örneğin gayrimenkul danışmanı- yapıyorsa vekaletname
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) belgesi

Tapu devri tüzel kişiler üzerinden yapılacaksa başka belgeler de istenir:

 • Vergi levhası aslı ve fotokopisi
 • İmza sirküleri
 • Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği
 • Taşınmaz mallarla ilişkili yetki ve yetkililerin kimlik bilgilerinin bulunduğu yetki belgesi
 • Satışı vekil yapacaksa vekaletname

Gayrimenkul Satısında Tapu Devri Ne Kadar Sürer?

Tapu gününde tüm belgelerin ve tapu harcı gibi ödenmesi gereken masrafların tamamlanması halinde tapu devretme işlemleri aynı gün tamamlanır.

Tapu Devir Masrafları Nelerdir?

Tapu masrafı, 2021 yılı itibarıyla satış bedelinin %4’ü olacak şekilde alınmaktadır. Bu bedel, alıcı ve satıcı arasında %2-%2 olacak şekilde bölüştürülmektedir. Satışı gerçekleştirilen iş yerleri için de aynı miktarda tapu harcı alınır.

Tapu devir masraflarında ayrıca tapu döner sermaye bedeli de bulunur. 2021 yılı itibariyle tapu döner sermaye hizmet bedeli 385 TL’dir.

Güncel tapu masraf bilgileri için e-devlet Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sayfasına göz atabilirsiniz.

Tapu Devir Teslim islemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tapu devretme işleminde dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardır.

 • Tapu Harcını Düşük Gösterirseniz Ceza Alır mısınız?

Gayrimenkul satış değerlerini düşük göstererek tapu harcı masrafını doğru beyan etmezseniz ceza alabilirsiniz. Gelir İdare Başkanlığı, alım satım işlemlerini yakından takip etmekte ve yakaladığı usulsüzlüklerde hem alıcıya hem de satıcıya ceza kesmektedir.

 • Arsada Devir Teslim Nasıl Olur?

Konut ve iş yeri tapu devir teslim işlemlerindeki aynı süreç işlemektedir.

 • Emlak Vergisinden Muaf Olanlar Kimlerdir?

İşsizler, ev hanımları, şehit yakınları, emekliler, gaziler, engelliler, dul ve yetimler, ek gelire sahip değillerse ve brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan bir konutları varsa Emlak Vergisi ödemezler.