BİLGİ BANKASI

Emlak Hukuku

Gayrimenkul hukuku temelinde eşya hukukunun bir alt dalı olma niteliğini taşır ve Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun çözümlendiği hukuk dalı olarak karşımıza çıkar. Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, arsa, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerlerin varlığından söz edilmektedir. Gayrimenkul hukuku çerçevesinde belli başlı tanım ve açıklamalar ön plana çıkmakta ve bu hukuk dalının temelini oluşturmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitabında düzenlenmiş olan eşya hukukunun kapsamlı bir dalını oluşturan gayrimenkul hukuku, gayrimenkul veya diğer adıyla taşınmaz terimi etrafında oluşan bir hukuk dalıdır. Eşya hukuku söz konusu olduğunda meydana gelen uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların büyük bir kısmı gayrimenkul hukuku çerçevesinde çözülmektedir.