BİLGİ BANKASI

Alım Satım Rehberi

ALIŞ-SATIŞ-İPOTEK
TAŞINMAZ SATIŞI NASIL YAPILIR?
Bir gayrımenkul sadece Tapu Sicil Müdürlüğü’nde satılır. Satış tapuda sicil muhafızı önünde yapılmalıdır. Noterler satış yetkilerine sahip değildir. Noterde sadece “SATIŞ VAADİ” yapılıbilir. Satış için noterler başka bir işlem yapamazlar. Taşınmazın bulunduğu bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 2 vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanıyla başvurulur. Tüzel kişilerin satış yapabilmesi için Ticaret Sicil Memurluğu’ndan yetki belgesi alınması gerekir.

İPOTEK NEDİR, NASIL YAPILIR?
Var olan veya doğacak herhangi bir nedenden doğan alacağı temin etmek için taşınmaz üzerine ipotek uygulanır. Söz konusu alacak sağlandığında ipotek tapuda fekkedilir (kaldırılır). Alacağın ödenmesine rağmen ipotek kaldırılmamışsa , taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulup ipotek fekkedilir. Bir taşınmaz eğer alıcı kabul ederse , üzerindeki ipotekle birlikte satılabilir.

İNTİFA HAKKI NE DEMEKTİR?
Bir taşınmazdan faydalanmak hakkına intifa hakkı denir. İntifa hakkı sahibi malik olmak zorunda değildir. Ancak malik tarafından bir kişiye intifa hakkı verilirse bu hak o kişinin ölümüne dek sürer. Ve bu hak hiçbir şekilde başkasına devir edilemez.

İNŞAATTAN DAİRE ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Taşınmaz inşaat halindeyken içinden bir daire seçilip alınabilir. Ancak inşaat tamamlanmadan kat mülkiyetine geçilmediğinden, kat irtifak tapusu alınabilir. Kat irtifak tapusu almadan bir kağıt üzerinde yazılarak alım yapılmamalıdır. Çünkü satış koşulları gerçekleşmediğinden satıcı daireyi irtifak tapusu ile başkalarına da satabilir. O halde halk arasında “ el kağıdı “ denilen imzalı gayrimenkul satış belgesi, tazminat davası açmakta delil olarak kullanılmaktan başka bir işe yaramaz.

TAPUDA ALIM SATIM VERGİ ORANLARI NEDİR?
Tapu harcı oranı, 2018 yılında toplamda binde 40 oranında tahsil edilecek. Buna göre, gayrimenkulle ilgili devir ve iktisaplarda tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak koşulu ile beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ile devir alan için ayrı ayrı olacak şekilde binde 20 oranında hesaplanıp, ödeniyor. Tapu dairesinde gerçekleştirilen işlemin ardından emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi ya da beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi takdirinde aradaki fark üzerinden hesaplanacak olan harç ikmalen veya re’sen tarh edilip, hem gayrimenkulü devreden kişiden hem de gayrimenkulü devir alan kişiden tahsil ediliyor. Tarh edilecek olan tapu harcı için devreden kişi ve devralan kişi ayrı ayrı olacak şekilde harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezasına tabi tutuluyor.